ارسال به دوستان نسخه چاپی
دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -


  
گزارش عملکرد سه ماهه 13 شرکت سیمانی منتشر شد
13 شرکت سیمانی گزارش عملکرد سه ماهه خود را به بازار اعلام کردند. تحقق 56 درصدی سود «سبجنو» شرکت سیمان بجنورد سود هر سهم سال مالی 91 را با سرمایه 392 میلیارد ریال مبلغ 308 ریال پیش‌بینی کرده است. «سبجنو»طی دوره سه ماهه نخست سال‌جاری با تحقق 173 ریال سود به ازای هر سهم معادل 56 درصد از آن رقم را کنار گذاشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از دنیای اقتصاد، این شرکت فروش سال‌جاری را مبلغ 937 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که در همین دوره از فروش محصولات خود مبلغ 244 میلیارد ریال درآمد کسب کرد.«سبجنو» پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 90 را در نخستین پیش‌بینی 186 ریال و در آخرین پیش‌بینی 290 ریال اعلام کرده که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده 290 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.
تحقق 26 درصدی فروش «سصفها»
شرکت سیمان اصفهان طی نیمه نخست امسال معادل 26 درصد از پیش‌بینی فروش بیش از 572 میلیارد ریالی خود را به تحقق رساند.سود هر سهم این شرکت برای سال مالی 91 با سرمایه 76 میلیارد ریال مبلغ دوهزار و 244 ریال پیش‌بینی شده که طی دوره سه‌ماهه معادل 45 درصد از این رقم را محقق کرد. شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 91 را طی سال مالی 90 مبلغ یک‌هزار و 707 ریال و در تاریخ‌های نهم خردادماه و چهارم مردادماه 91 مبلغ دوهزار و 211 ریال اعلام کرده که دلایل تعدیل پیش‌بینی اخیر را کاهش بهای تمام شده به دلیل تغییر در ترکیب سیمان تولیدی و عدم افزایش بهای حامل‌های انرژی عنوان کرده ا ست.
پوشش 21 درصدی سود «ستران»
شرکت سیمان تهران معادل 21 درصد از پیش‌بینی سود هر سهم 374 ریالی خود را طی سه ماه نخست سال جاری به تحقق رساند. این شرکت فروش سال مالی 91 را بیش از دو هزار و 270 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که طی دوره مزبور مبلغ 549 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش داشت.
«سخزر» 108 ریال سود شناسایی کرد
شرکت سیمان خزر درآمد هر سهم امسال را مبلغ 543 ریال پیش‌بینی کرده که تا پایان خردادماه برای هر سهم 108 ریال سود کنار گذاشت.
بر این اساس پوشش 20 درصدی سود هر سهم «سخزر» طی سه ماه نخست سال صورت گرفته است.از سوی دیگر معادل 22 درصد درآمد حاصل از فروش شرکت طی سه ماه ابتدای سال محقق شده است.«سخزر» فروش سال مالی 91 را بیش از 717 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 91 را طی بهمن و اسفندماه 90 مبلغ 576 ریال اعلام کرده که دلایل تغییر پیش‌بینی اخیر را به این سازمان اعلام نکرده است.
«سفار» 43 درصد سود محقق کرد
شرکت سیمان فارس درآمد هر سهم سال جاری را با سرمایه 50 میلیارد ریال مبلغ یک‌هزار و 699 ریال پیش‌بینی کرده که تا پایان خردادماه معادل 43 درصد ازاین رقم را محقق کرده است.
شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 91 را در تاریخ 30 بهمن‌ماه و 17 اسفندماه 90 مبلغ یک‌هزار و 821 ریال اعلام کرده که دلایل تعدیل را افزایش نرخ سیمان صادراتی و همچنین تغییر در ترکیب فروش سیمان، افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش مقداری برق مصرفی و همچنین افزایش هزینه‌های پرسنلی نسبت به برآورد اولیه، کاهش هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی بابت کاهش پیش‌بینی هزینه بازاریابی و تبلیغات، کاهش هزینه‌های مالی به دلیل عدم دریافت تسهیلات پیش‌بینی شده از بانک رفاه به دلیل افزایش نرخ سود بانکی و افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها عنوان کرده است. «سفار» طی سه ماه نخست سال معادل 26 درصد از پیش‌بینی فروش بیش از 410 میلیارد ریالی خود را به تحقق رساند.
«سدور» 245 ریال سود شناسایی کرد
شرکت سیمان دورود فروش سه ماهه نخست امسال را مطابق اطلاعات حسابرسی نشده مبلغ 156 میلیارد ریال اعلام کرده است. پیش‌بینی فروش «سدور» برای امسال بیش از 706 میلیارد ریال اعلام شده که طی فصل بهار معادل 22 درصد از این رقم را نسبت به بودجه پوشش داد.این شرکت سود هر سهم سال جاری را با سرمایه 80 میلیارد ریال مبلغ یک‌هزار و 188 ریال پیش‌بینی کرده که طی دوره مزبور مبلغ 245 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد.شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 91 را طی سال مالی 90 مبلغ یک‌هزار و 182 ریال اعلام کرده که دلایل تغییرات را کاهش در درآمد فروش به علت کاهش در متوسط نرخ فروش محصولات داخلی به علت اعمال تخفیف و همچنین کاهش در نرخ برابری ارز جهت سیمان‌های صادراتی عنوان کرده است.
«ساربیل» 40 درصد سود خود را شش ماهه محقق کرد
شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی شش ماه نخست سال مالی 91 معادل 40 درصد از پیش‌بینی سود هر سهم یک‌هزار و 367 ریالی خود را به تحقق رساند. «ساربیل» فروش امسال را مبلغ 641 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که طی دوره سه ماهه بیش از 285 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی قبل را در نخستین پیش‌بینی مبلغ یک‌هزار و 535 ریال و در آخرین پیش‌بینی یک‌هزار و 697 ریال اعلام کرده که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ یک‌هزار و 697 ریال محقق شده است.
تحقق 32 درصدی سود «سفانو»
شرکت سیمان فارس نو تا پایان فصل بهار مبلغ 181 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد. «سفانو» پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 91 را با سرمایه 350 میلیارد ریال مبلغ 566 ریال اعلام کرده که طی دوره سه ماهه معادل 32 درصد ازاین رقم را به تحقق رساند.این شرکت در همین دوره سه ماهه توانست معادل 24 درصد از پیش‌بینی فروش 714 میلیارد ریالی خود را محقق کند. شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 91 را در تاریخ 30 بهمن‌ماه 90 مبلغ 588 ریال و در تاریخ 27 اسفندماه 90 مبلغ 558 ریال اعلام کرده که دلایل تعدیل را وضعیت بازار و میزان عرضه و تقاضا، همچنین ظرفیت عملیاتی شرکت و برآورد افزایش فروش صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل، میزان مقداری که به تبع آن ریالی بودجه فروش افزایش یافته است، عنوان کرده است.
سیمان کارون 173 ریال سود کنار گذاشت
شرکت سیمان کارون برای دوره مالی منتهی به 30 اسفندماه 91 مبلغ 618 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش پیش‌بینی کرده که طی دوره سه ماهه معادل 22 درصد از این رقم را پوشش داده است.این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم امسال را مبلغ 787 ریال اعلام کرده که طی دوره سه ماهه مبلغ 173 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.
تحقق 55 درصدی سود هر سهم «سکرما»
شرکت سیمان کرمان برای دوره مالی منتهی به 30 اسفندماه 91 مبلغ 716 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش پیش‌بینی کرده که طی دوره سه ماهه معادل 23 درصد از این رقم را نسبت به بودجه پوشش داده است. این شرکت سود هر سهم سال‌جاری را مبلغ 929 ریال پیش‌بینی کرده که طی بهار سال‌جاری معادل 55 درصد از این رقم را نسبت به بودجه محقق کرد. «سکرما» پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 91 را طی بهمن‌ و اسفندماه 90 مبلغ 862 ریال اعلام کرده بود که علت تعدیل را افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها عنوان کرده است.
«سخاش» 148 ریال سود شناسایی کرد
شرکت سیمان خاش طی سه ماه نخست سال‌جاری معادل 30 درصد از پیش‌بینی فروش بیش از 478 میلیارد ریالی خود را به تحقق رساند. سود هر سهم این شرکت برای سال جاری با سرمایه 125 میلیارد ریال مبلغ 594 ریال پیش‌بینی شده که طی دوره سه ماهه مبلغ 148 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد.
فروش 177 میلیارد ریالی «سشمال»
شرکت سیمان شمال معادل 29 درصد از پیش‌بینی سود هر سهم 205 ریالی خود را طی دوره سه ماهه محقق کرد. فروش این شرکت بیش از 706 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که طی دوره مزبور معادل 25 درصد ازاین رقم را به تحقق رساند.سود ناخالص و سود عملیاتی «سشمال» برای سال‌جاری هر کدام به ترتیب مبلغ 169 میلیارد ریال و 146 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که طی دوره سه ماهه معادل 22 درصد ازاین رقم‌ها را پوشش داد.
شناسایی 333 ریال سود از سوی «ساراب»
شرکت سیمان داراب درآمد هر سهم سال مالی 91 را با سرمایه 375 میلیارد ریال مبلغ 718 ریال پیش‌بینی کرده که طی سه ماه نخست سال‌جاری مبلغ 333 ریال معادل 46 درصد از آن رقم را به تحقق رساند.
این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم امسال را در تاریخ 17 بهمن‌ماه 90 مبلغ 564 ریال، در تاریخ دوم اسفندماه 90 مبلغ 563 ریال و در تاریخ‌های 28 اسفندماه 90 و 26 فروردین‌ماه 91 مبلغ 697 ریال اعلام کرده بود.
«ساراب» طی فصل بهار توانست معادل 27 درصد از پیش بینی فروش 727 میلیارد ریالی خود را محقق کند.

دنیای اقتصاد - کد خبر: 314237 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ ۰۹:۵۸
 نظر بازدید کنندگان محترم  

نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
عنوان : *
تو ضیحات :
*
* :  ضروری

 

صفحه نخست | اخبار صنایع کانی غیر فلزی | تازه های علمی | صنایع | خبرگان و متخصصین  | صنایع کانی غیر فلزی در بورس | فرصت های سرمایه گذاری | کتب، نرم افزار و نشریات | تاریخ هنر شیشه و سرامیک  | سمینارها و نمایشگاهها | مناقصات داخلی | قوانین و مقررات | فرهنگ واژه ها | گالری عکس | استانداردها | اطلاعات بازار | بانک اطلاعات سیمان | بانک اطلاعات  | بانک اطلاعات شیشه | تولید کنندگان سیمان | خدمات RSS | تولید کنندگان شیشه | بانک اطلاعات کارجویان  | امکانات ویژه  | درج اطلاعات شرکتها
طراحی سایت، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام